19 tháng 3, 2015

The Fascinations - Ronald McGrath Collection (1970)


nguồn ảnh: Ronald McGrath Collection, Vietnam Center and Archive.

Một ban nhạc kích động ở cái gọi là DOOM (Danang Officer's Open Mess) tháng 7 1970.   Ban nhạc này có tên "The Fascinations."  Cái gọi là "floor show" (buổi sàn) cho các sĩ quan Mỹ được giải trí.nguồn ảnh: U. S. Coast Guard


Không có nhận xét nào: