10 tháng 6, 2020

Soirée du Gala du 26 Février 1910Croix Rouge Française

Société de Secours aux blessés Militaires

Soirée de Gala du 26 Février 1910

Hồng thập tự Pháp

Hội cứu trợ thương binh

 Đêm ga-la ngày 26 tháng 2 1910


Chương trình này cũng có sự tham gia của "Musique de 9e Colonial" (Nhạc của dàn nhạc fanfare của tiểu đoàn thực dân 9) và "Bal à Grand Orchestre" (dạ tiệc với dàn nhạc lớn).

Không có nhận xét nào: