25 tháng 11, 2019

nhạc đám ma


Một ban nhạc đám ma chơi bài hát "Lòng mẹ" ở đường Trần Phú, Vũng Tầu. Nguồn video là kênh Youtube của nhà thờ Linh Dinh.

Không có nhận xét nào: