12 tháng 4, 2019

Thien-Nhiên Radio-Pick-Up (1937)

Thiên Nhiên
Radio-Pick-Up
Phonos-Diques
Accessoires-Réparations

88 rue des Paniers Hanoi

nguồn: Tương Lai (4 février 1937).

Rue des Paniers hiện nay là phố Hàng Bồ.  Đây là phố cổ - là nơi tập trung của người Việt.  Tôi có nghe nói là đồng người Việt đứng trước một tiệm bán máy quay đĩa nghe nhạc thời trang Pháp.  Cửa hàng Thiên Nhiên bán máy quay đĩa máy vô tuyến điện.

Không có nhận xét nào: