1 tháng 7, 2020

Nhạc buồn (quảng cáo 1969)

Nhạc Buồn [rao vặt]

Với các sưu tập THANH THÚY, GIAO LINH v...v.. và các tuyển tập "Sang Ngang", "Gõ cửa" hay các băng Thi Nhạc Giao Duyên
Cùng đầy đủ Nhạc Tiền Chiến, Vũ Trường VN, NQ băng Sinh Ngữ, Kinh Phật, Nhạc Phật, dân ca, tuồng, chèo, hát bộ.

HOA XUÂN
211 Nguyễn Thiện Thuật

nguồn: Chính Luận 17-18 tháng 8 1969


Sự gia nhập của kỹ thuật máy / băng cassette thay đổi nền thương mai nhạc Việt.  Một điều là các hãng dĩa, nhạc sĩ, ca sĩ lập những hãng sản xuất chương trình nhạc trên băng cassette.  Nhưng cùng lúc cũng có những doanh nhân mua máy móc thu thanh và chuyển thanh để tạo những chương trình cassette khác.  Nhìn bao quát về nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa thì các sản phẩm nhạc thị trường chỉ gồm những chương trình cải lương, tân cổ giao duyên, tân nhạc và thi ca.  Nhưng cùng thời cũng có tiệm Hoa Xuân ở trên đã cho bán băng nhạc kinh phật giáo và thiên chúa.  Sản xuất nhạc vũ trường Việt Nam có nghĩa là họ đêm máy ghi âm vào vũ trường?  Còn tiệm này cũng bán cuộn băng nhạc truyền thống như dân ca, hát tuồng, hát chèo và hát bộ.  Các hãng dĩa / cassette không hề hay rất ít khi sản xuất những văn hóa phẩm như thế.

Không có nhận xét nào: