17 tháng 3, 2020

Giấc mơ hồi hương (A Dream of Return) - Vũ Thành (1954)

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Forsaking the beloved capital to go afar, one morning as the northwest wind returned
Lòng khách tha hương vương sầu thương.
The feelings of the traveller to a foreign land are caught up in sad affection.
Nhìn “em” mờ trong mây khói,
Looking at you "dear" dimly in clouds and smoke,
Bước đi nhưng chưa nỡ rời.
Stepping to leave but without the heart to depart.
Lệ sầu tràn mi đượm men cay đắng biệt ly
Sad tears overflow eyelids soaked with the bitterness of separation.
Rồi đây dù lạc ngàn nơi
Then now, although scattered in a thousand places,
Ta hướng về chốn xa vời,
We orient ourselves back to a far-off place,
Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai,
And seek old dreams, forgetting the faded days and months,
Nghẹn ngào thương nhớ “em” Hà Nội ơi.
Choked with loving emotion, missing you "dear" Hanoi.

Ta nhớ thấy “em” một chiều chớm thu,
I remember seeing you "dear" one evening, almost autumn,
Giáng yêu kiều của ngày đã qua thướt tha bên hồ liễu thưa
A delightful figure of a day that passed gracefully by the sparse willows.
Lắng tiếng tiêu hồn của ngàn phím tơ
Listening to the flute, the soul of myriad silk strings and frets.
Thiết tha thề ước mối duyên hờ đã phai mờ trong bóng đêm mơ hồ.
Passionately sworn to a fleeting love that has waned in the dim night.
Mơ ước thấy “em” một ngày sáng tươi,
Yearning to see you "dear" one bright day,
Tắm nắng hồng của một sớm mai say hương thanh bình khắp nơi.
Basking in the tomorrow morning's rosy sun, intoxicated in a pervasive fragrance of peace.
Lắng tiếng uy hùng của từng lớp trai cất cao lời hứa xây cuộc đời
Listen to the imposing ranks of young men, their voices rising, promising to build a new life.
Sầu tàn trong bóng đêm dài.
Sadness dissolves in the shadows of the long night.

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Forsaking the beloved capital to go afar, one morning as the northwest wind returned
Lòng khách tha hương vương sầu thương.
The feelings of the traveller to a foreign land are caught up in sad affection.
Nhìn “em” mờ trong mây khói,
Looking at you "dear" dimly in clouds and smoke,
Bước đi nhưng chưa nỡ rời.
Stepping to leave but without the heart to depart.
Lệ sầu tràn mi đượm men cay đắng biệt ly
Sad tears overflow eyelids soaked with the bitterness of separation.
Rồi đây dù lạc ngàn nơi
Then now, although scattered in a thousand places,
Ta hướng về chốn xa trường
We orient ourselves back to a far-away place
Cùng dìu nhau sát vai sống trong tình thương
Guiding one other, shoulder-to-shoulder, living in love
Ðể cùng say giấc mơ hồi hương.
To be intoxicated together in a dream of return.


nguồn: "Giấc mơ hồi hương," Tinh Hoa, 1956.


Anh Ngọc ca bài "Giấc mơ hồi hương" với ban nhạc và bản phối âm của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Quê Hà Nội là em - vợ hay tình nhân. Đi càng xa thì "em" và "mờ" trong ký ức. Nhớ "em" Hà Nội" là bị lạc, nhiều người người bị lạc "ngàn nơi."

Nhắc đến "từng lớp trai cất cao lời hứa xây cuộc đời" có nghĩa là xây cuộc đời ở miền Nam Việt Nam, chưa phải là "hồi hương."  Nhưng một khối "ta" cứ hướng về phía quê Hà Nội - "dìu nhau sát vai." Có chung một niềm thương nhớ Hà Nội.Ánh Tuyết ca bài "Giấc mơ hồi hương" với ban nhạc và bản phối âm của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi.

Không có nhận xét nào: