19 tháng 8, 2019

"Yêu cầu mấy chị..." - Tuýt (1965)


"Yêu cầu mấy chị cho xem thẻ khám bịnh mau lên!"

nguồn: Chính luận 21 tháng 8, 1965

Không có nhận xét nào: