9 tháng 7, 2018

Thầm kín (Secretly) - Phượng Linh (1967)

Xin trả cho anh lời nói yêu đầu
Let me give you back those first words of love
Cùng màu thư xanh anh viết cho em
Along with love letters you wrote me
Duyên kiếp ngăn đôi hai đứa mình rồi
A karmic fate has kept the two of us apart
Thì giữ chi cho thêm buồn, càng gợi thêm bao xót thương...
Why hold on, it's just sadder, just brings more pain...

ĐK:

Em chúc cho anh đẹp mối duyên tình
I wish you a beautiful destined love
Cùng người anh yêu quyền quý cao sang
With the one you love who's rich and noble
Em biết thân em phận gái nghèo hèn
I know my fate as a poor and humble girl
Mà lỡ yêu thương ai rồi
Whose love for someone has slipped away
Cầm bằng như áng mây trôi
Holding on is liking the clouds floating past

Anh hay chăng anh
Do you know dear
Khi buồn em cố mau quên
Whenever I get sad I'll try to quickly forget
Nhưng càng thương nhớ thêm
But the more I've loved, the more I'll miss you
Hay chăng anh ơi, ân tình em chỉ một
You know dear, for my affection there's only one
Nên đời em lẻ loi ...
So my live will be all alone

Em chỉ xin anh đừng mỉa mai gì 
I just ask you not to mock anything
Dù một lời thôi xin nhắc tên em
Even if it's a word just once, please remember my name
Cho kẻ yêu anh không tủi phận mình
So the one who loves you won't complain of her lot
Còn nở trên môi nụ cười
Still blooming on smiling lips
Dù rằng trong giấc mơ thôi
Even if it's just in a dream

Bài hát "Thầm kín" là bài hát diễn tà nỗi lòng của cô gái bị phụ bạc, nhưng không dám trách người yêu, chỉ ngậm hờn nuốt tủi riêng mình, đành để người mình yêu đi với người khác. Ở đây đúng là một sự sa đọa và hèn kém về tư tưởng. Người con gái chỉ được đánh giá như một thứ đồ chơi rẻ rúng nhất thời.

The song "Secretly" is a song express the feelings of a girl who has been betrayed, but does not dare blame her lover, she just bears the grudge and swallows her pain, accepting that her lover is going with someone else.  Exactly here is a debauchery and baseness in thought.  A girl is only valued as a cheapest kind of toy.

Đỗ Nhuận, "Tình chất phản động của nhạc vàng," Văn hóa Nghệ thuật tháng 6 1972.


Phượng Linh là tên bút của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.  Đỗ Nhuận làm quen với bài ca "Thầm kín" nhờ ca sĩ Nguyễn Văn Lộc / Lộc Vàng chuyển miệng - Lộc Vàng biết bài ca này qua làn sóng của đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa.

Đỗ Nhuận không thể hiểu ý nghĩa của bài ca này.  Nhân vật "em" của bài ca "Thầm kín" không có bản chất căm hờn.  Tình yêu là một thứ thiêng liêng.  "Em" trao tình yêu mình một cách tự do. Có lẽ "em" không được đánh giá mình đúng mực và không chiến đấu cho tình yêu mình. Nhưng để cặp tình nhân sống hạnh phúc thì phải có sự chấp nhận của bên gia đình anh rể.  Và làm sao mà chống lại "duyên kiếp."

Không có nhận xét nào: