11 tháng 4, 2018

"Oriental Jazz Band" - Pathé (1914-1918)


Indochinese laborers entertain their friends their with a native show.

Công nhân Đông Dương giúp các bạn đồng hương được giải trí với một buổi biểu diễn dân tộc.

Không có nhận xét nào: