8 tháng 4, 2015

tấm ảnh chợ Phước Vĩnh (Bình Dương) từ Robert F. Rae Collection (1967)


nguồn ảnh: Robert F. Rae Collection, The Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: