16 tháng 4, 2013

Còn bao lâu nữa mình lên được chủ nghĩa xã hội? (How Much Longer Until We Reach Socialism?) - Đặng Nhân (1965)

nguồn: Thủ đô Hà Nội 16 tháng 3 1965, tr. 3

"Ngồi buồn tán chuyện":

--Còn bao lâu nữa chúng mình lên được chủ nghĩa xã hội bà chị nhỉ?

Hàng xén - Lơ hồng

"Sitting sadly chatting":

--How much longer 'til we get to socialism, sister?


Bà mập đứng ra vẻ buồn xỉu, ông hút thuốc thoát mô hồi.  Xã hội chủ nghĩa là một thiên đường mà mỗi người muốn được lên.

Tất nhiên buôn bán vỉa hè trái với kế hoạch xây xã hội chủ nghĩa.  Nhưng dân vẫn phải mưu sinh.  Ngồi suốt ngày, bị cấm, bị công an kèm riết - thế đó là một cuộc sống gay go chứ?


Gần năm mươi năm sau thiên đường xã hội chủ nghĩa chưa tới. Có lẽ nó xa hơn bao giờ.  Về vật chất thì đời không gay go như xưa.  Nhưng chắc mỗi người còn mong nhiều hơn ở xã hội và cuộc đời.

Không có nhận xét nào: