25 tháng 9, 2021

Mélodia

104, rue Lagrandière Saigon

Là nơi làm đờn mandolines rất kêu, có vẻ mỹ thuật giá rẻ.

Bổn tiệm có bán và sửa các thứ đờn: violons, guitares, banjos, mandolines, accordéons vân vân...

Đờn của nơi khác làm mà mất tiếng kêu, đưa tới bổn tiệm sữa có thể kêu như đờn bổn tiệm.

Có bán giây và đồ phụ tùng của các thứ đờn Tây, Nam.

Xin quí khách đừng lầm đờn Mélodia với đờn các tiệm khác

Is the place that makes very sonorous mandolins, beautiful looking at a low price.

The store sells and replies these instruments: violins, guitars, banjos, mandolins, accordions, etc...

For instruments made elsewhere that have lost their resonance, bring them to the store to be repair so they can resonate like our store's instruments.

We sell strings and accessories for Western and Southern (Vietnamese) instruments.

Esteemed customers, don't mistake Mélodia instruments with those of other stores.

nguồn: Sài Gòn 27 tháng 4 1936
Đờn Mélodia là cả một vần thơ vịnh gió, vịnh trăng

Mélodia instruments are poetry singing the wind, the moon

nguồn: Dân Báo 19 tháng 2 1940

Mélodia cũng từng đăng quảng cáo trên trang tờ báo Đuốc Nhà Nam tháng 7 1935.  Năm 1934 địa chỉ tiệm Mélodia nằm ở 253 rue d'Espagne. Trong những năm 1950 tiệm dọn đến địa chỉ khác - 92 Đại Lộ Hàm Nghi.  Thời Việt Nam Cộng Hòa rue Lagrandière đổi tên thành đường Gia Long.  Hiện nay đây là đường Lý Tự Trọng.  Theo Nguyễn Vĩnh Bảo thì chủ hiệu tiệm Mélodia là hoạ-sĩ Lê-Yến có bí danh Hộ-Khanh.

Không có nhận xét nào: