11 tháng 9, 2021

Chuyện lạ trên đời - Âm nhạc đối với người Mỹ (Strange Happenings - Music With The American People) (1938)

Báo To Day Nữu ước đang:

Ở Hoa kỳ cộng cả được 22,500,000 cái máy vô tuyến-điện truyền thanh có thể biến đổi luôn sang làm máy hát rẫt dễ dàng được.

Trong nước Mỹ càng bán chậy các dĩa hát.

Năm 1930 chậy được 1 triệu dĩa hát.

Năm 1936 chậy được 30 triệu dĩa hát số tăng giá về sự bán các máy âm nhạc truyền thanh do vô tuyến điện truyền đi càng ngày càng nhiều.

Bach, vừa là tài tử hát hay của các nhà chớp bóng, vừa là chủ bán dĩa hát, giàu có về hai nghề này lắm.

Người ta cũng gọi chàng là "Vua hát" (Le Roi des chanson).

nguồn: Tràng An Báo 27 tháng 5 1938


Câu chuyện "vua hát" lạ thật.  Hình như tài tử Bach là một diễn viên sân khấu và điện ảnh người Pháp mà ít ai biết đến ở xứ Hoa kỳ.

Không có nhận xét nào: