24 tháng 9, 2021

Ồ - không ngờ văn nghệ Việt Nam ngày nay lại mới mẻ và hay như thế (này) !!! (Oh - I never suspected that Vietnamese arts of today were so new and excellent) - Tuýt (1968)

[vũ bộ xếch xy]

nguồn: Chính Luận 23 tháng 10 1968

Không có nhận xét nào: