30 tháng 7, 2022

Le Touriste, notant... (Người du lịch, ghi ra) - Dicaleo (1936)

LE TOURISTE, notant. -- Annam: pays de la tuberculose, 99% des femmes annamites crachent du sang en abondance.

Người du lịch, ghi ra. -- An Nam: đất nước bệnh lao, 99 phần trăm đàn bà xứ An Nam khạc ra máu nhiều.

nguồn: L'Oeuvre Hebdominaire illustrée (13 tháng 4 1936)

Không có nhận xét nào: