28 tháng 3, 2021

"Gần 3 triệu rưỡi bản nhạc và băng nhạc cách mạng phát hành trong năm qua" (1976)

Trong vòng một năm, kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã có trên 100 tác phẩm âm nhạc cách mạng được xuất bản dưới hình thức nhạc in và băng nhạc với tổng số phát hành là 3,466,000 bản.

Trong năm qua, xuất bản phẩm được phát hành với số lượng nhiều nhất là 177,793 bản; số lượng phát hành ít nhất của một xuất bản phẩm cũng lên đến 9,000 bản. Có tác phẩm đã tái bản đến lần thứ sáu và vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của quần chúng. 

...

Ngoài ra, cũng trong năm nay Nhà xuất bản [Giải Phóng] sẽ xuất bản 5 loại dĩa hát 

nguồn: Giải phóng (14 tháng 5 1976)


Thời hậu giải phóng năm 1975-6 thị trường âm nhạc Việt Nam hoàn toàn khác với thời tiền giải phóng. Các sản phẩm là do các cơ quan nhà nước sản xuất và lưu hành.  Đầu đề mục báo này báo cáo về số lượng bản nhạc cách mạng được phát hành. Phát hành không có nghĩa là bán hay mua. 

Thời Việt Nam Cộng Hòa thì các năm 1969, 1970, 1971 đã từng có trên 400 tác phẩm được thâu lên đĩa hát, như thế là chưa kể đến số lương các chương trình băng nhạc và các tờ bản nhạc.  Tờ nhạc in của riêng bài ca "Thành phố buồn" của Lam Phương được bán độ 500,000 bản.

Con số 3,500,000 bản / băng nhạc còn ít ỏi so với dân số hơn 48,000,000 ở xứ Việt Nam năm 1975.


Không có nhận xét nào: