25 tháng 5, 2024

18 giờ 06 chương trình tấu dương cầm do Bà Phạm thị Lạc Nhân thực hiện (1970)

(Kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Nhạc sĩ Bethoven [sic] 16-12-1970)
-- Sonatine do Phạm thanh Thủy độc tấu.
-- Danse Villageoise do Đào Bích Vân độc tấu.
-- Rondo do Trần thị Thu Oanh độc tấu.
-- 1 ère Bagatelle do Nguyễn Quỳnh Chi độc tấu.
-- 2 ère Bagatelle do Phạm Thị Thanh Mỹ độc tấu.
-- Ecoszaisas [sic] do Nguyễn Phúc Vĩnh Nghiêm độc tấu.
-- Manasi [sic] do Yên Chi và Diễm Chi trình tấu 4 tay.
-- Menuet do Vũ Đình Phúc độc tấu.
-- Sonate en la B Mal do Lê Thị Phương Dung độc tấu
-- Sonate en Fa Mal do Từ Muối Muối độc tấu
-- Sonate A Thérèse do Hồ Thị Thế Vân độc tấu.
-- Sonate clair do luneg [sic] do Nguyễn Diễm Phương độc tấu

nguồn: Đuốc Nhà Nam 16 tháng 12 1970

Chương trình này kết thức lúc 18:50 rồi Thời sự quốc tế bắt đầu.

Ludwig van Beethoven sinh 16 tháng 12 1770, như vậy chương trình được thể hiện đúng là sinh nhật 200 của ông nhạc sĩ này. Chương trình được trình diễn qua làn sóng vô tuyến truyền hình Việt Nam Cộng Hòa cho toàn quốc xem. Các nghệ sĩ là học sinh của giáo sư Phan Thị Lạc Nhân dạy dương cầm ở trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

Lúc bấy giờ miền Nam Việt Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có hai kênh vô tuyến truyền hình. Một kênh hoàn toàn là chương trình Mỹ bằng tiếng Anh. Như vậy kênh vô tuyến truyền hình duy nhất phát thanh bằng tiếng Việt đã dành 44 phút cho 13 học sinh dương cầm làm kỷ niệm cho Ludwig van Beethoven một nhạc sĩ Đức thế kỷ 19 rất là đặc biệt.

Không có nhận xét nào: