24 tháng 2, 2021

10 giờ 45 rồi sắp giới nghiêm rồi!! (1965) - It's 10:45 Almost Curfew (Túyt)


Dancing

10 giờ 45 rồi, sắp giới nghiêm rồi!! Hay là tụi mình vô nhót vai nhót đến 2 giờ đi nhậu luôn? Hả?

Hay là tụi mình về đi ngáo rồi 2 giờ giậy rồi đi..., chơi cho đến sáng luôn? Hả?

nguồn: Chính Luận 6 tháng 7 1965.

Không có nhận xét nào: