19 tháng 3, 2023

Tiếc một thời xuân (Regretting A Time of Spring) - Dương Thiệu Tước và Thẩm Oánh (1948)

Tiếc một thời xuân
Regretting a time of spring
Lòng say khói hương nguyền vấn vương
Heart imtoxicated with a promised fragrance that lingers
Cho tơ lòng buông chùng phim loan, cho căng thắt tơ đàn nhớ thương.
So that love's strings slacken on the fretboard, tightening the silk strings of longing.
Chiều nay trông mây
This evening looking at the clouds
Mây trắng lững lờ lững lờ xa xa trôi thiết tha về đâu?
White clouds lingering , distant, where do they mean to flow?
Trôi thiết tha về đâu chăng là
Where do they mean to flow, could they be
Buồn nhớ bao la
A vast sad longing

Xuân xưa hoa còn tươi
In a springtime long ago, the flower was still fresh
Ngập trời hương sắc, xuân tưng bừng, tưng bừng khắp nơi
Flooding the heavens with rich fragrance, spring bright and gay, bright and gay everywhere
Bầy én chào đón vui cười ca hát vang lừng chúc hoa bao lời nồng say
A flock of swallows welcome, laughingly sing, resound, wish the flowers with so many ardent words
Xuân nay mầu tàn sắc phai
Spring today, its colors have faded
Hoang vu vườn âm u tối
Grown deserted, the garden is dark and gloomy

Bầy oanh yến vui đùa chốn dấu thương cho hoa biết bao sầu đau.
Flocks of swallows and orioles are amused, hiding their pity for the flower that knows such pain

Tiếc một thời xuân
Regretting a time of spring
Lòng say khói hương nguyền vấn vương
Heart impassioned with a promised fragrance that lingers
Cho tơ lòng buông chùng phim loan, cho căng thắt tơ đàn nhớ thương, chiều nay trong mây
So love's strings slacken on the fretboard, tightening the silk strings of longing, this evening looking at the clouds
Nhớ tiếc dâng chàn đầy
Regrets and longing overflow


Mạnh Phát ca với Thần Kinh Nhạc Đoàn

Không có nhận xét nào: