4 tháng 2, 2017

musique Hanoienne - âm nhạc Hanoi (1907)

Concerts : Musique militaire.  En hivers, le jeudi de 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2, au square Paul-Bert, le dimanche, à la même heure, au Jardin botanique. -- En été, le jeudi et le dimanche, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2 du soir.
     Société philharmonique, à l'hôtel de la Société, au Petit Lac. (Fréquentes soirées. Les étrangers, de passage, peuvent s'y faire inscrire pour recevoir une invitation).
     Particuliers à L'Hôtel Métropole. été et hiver; à Hanoi Hôtel, l'hiver.

Các buổi hòa nhạc : Quân nhạc. Mùa đông, ngày thứ tư từ 4 rưỡi đến 5 rưỡi, ở quảng trường Paul Bert, ngày chủ nhật, cùng thời gian ấy ở Vườn Bách Thảo. -- Mùa hè, ngày thứ ba và ngày chủ nhật, từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi buổi tối.
     Hội nhạc, ở Khách Sạn Xã Hội, ở Hồ Gươm. (Nhiều đêm. Khách ngoại quốc, người đi qua, có thể đăng ký để nhận được lời mời).
     Đặc biệt ở Khách Sạn Métropole. Mùa hè và mùa Đông; ở Khách Sạn Hanoi, mùa đông.


nguồn: Tonkin du sud: Hanoi (Paris: Comité de l'Asie française, 1907).


Năm 1907 rất có thể người Hà Nội chưa có khái niệm concert / buổi hòa nhạc.  Người ta làm nhạc, nghe nhạc sinh hoạt hay đi coi tuồng, chèo.  Các concert là do người thực dân cho người thực dân hay người nước ngoại.  Thời kỳ đó chưa có đài phát thanh và nhạc trên đĩa hát chưa được phát triển mấy, thì chắc người thực dân rất khát nghe nhạc quê hương.

Quân nhạc biểu diễn ở ngoài trời thì bất cứ ai có thể đến nghe.  Hai chỗ quảng trường Paul Bert và Vườn Bách Thảo đều có vọng lâu cho các nhạc công.
Không có nhận xét nào: